Pásové střešní světlíky

Pásové střešní světlíky jsou prvky střech s obdélníkovým půdorysem, určené pro osvětlení vnitřního prostoru denním světlem a u některých typů pro větrání vnitřního prostoru otevíracím zařízením.

Tyto světlíky mohou být provedeny pouze z prosvětlovacích desek nebo z prosvětlovacích desek s nosnými profily. Mohou mít tvar sedlové, obloukové nebo pultové střechy. Podstavec světlíku může být prefabrikovaný nebo vytvořený na stavbě například obezděním otvoru v nosné konstrukci.

Pásové světlíky   Pásové světlíky

grafický prvek